Tellimistingimused ja reeglid

Rekap Red Space Showroom tingimused kehtivad kõigi ostuklientide suhtes võrdselt.

Rekap Red Space Showroom esindaja Rekap Spordiklubi OÜ (registrikood 14347368; aadress Kopli 25, 10812, Tallinn) ja ostukliendi suhteid reguleerivad Rekap Spordiklubi OÜ koostatud alljärgnevad üldtingimused ja Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, eelkõige võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus, kaubandustegevuse seadus, infoühiskonna teenuse seadus, jäätmeseadus ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.

Tellimistingimused

1. Tellimuse vormistamine ja jõustumine

1.1.Tellimus vormistatakse Rekap Red Space Showroom internetipoest ostu sooritaja (edaspidi Ostja) ja polespace.ee esindaja  Rekap Spordiklubi OÜ (registrikood 14347368; aadress Kopli 25, 10812, Tallinn; edaspidi ka Müüja) vahel. Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.

1.2.Ostja teeb tellimuse elektrooniliselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi.

1.3.Tellimus vormistatakse hetkest kui Ostja klikib lingile „Esita tellimus” ja nõustub käesolevate Tingimustega.

1.4.Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse eest arve e-mailile. Arved ja tellimused on nähtavad kliendile ka polespace.ee kliendikeskkonnas, kui klient on loginud sisse oma kasutajatunnuse ja parooliga.

1.5.Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Ostja on vastutav oma tellimuskirja õigsuse eest.

1.6.Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Rekap Spordiklubi OÜ arvelduskontole.

2.  Hind

2.1 Rekap Spordiklubi OÜ e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on Eurodes. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.2 Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

3. Toodete eest tasumine

3.1 Ostja tasub toodete eest vastavalt  Rekap Spordiklubi OÜ  poolt edastatud arvele pangaülekandega. Müüja jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada, kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul.

3.2 Toodete eest tasub Ostja Rekap Spordiklubi OÜ arveldusarvele arvel märgitud panka.

4.  Kauba kohaletoimetamine

4.1 Kauba kohaletoimetamine ja tarneaeg laos olevatele kaupadele on maksimaalselt 10 tööpäeva (üldiselt läheb kaup teele 3-4 tööpäeva jooksul). Tarneaega hakatakse lugema tellimuse jõustumise hetkest, vt punkt 1.

4.2 Tellitud kauba saadame teele DPD-ga, Itella/Smartpost-i või Omniva-ga. Tasuta kättesaamine meie Showroomis, aadressil Kopli 25, Tallinn.

4.3 Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab kauba hilinemise eest Ostja.

4.4 Soovitame Ostjal toodete pakend ja kogused kauba kättesaamisel üle kontrollida. Kui pakend või toode on transpordi käigus vigastatud, tuleb see tagastada ja see asendatakse uue, terve pakendi ja rikkumata tootega.

4.5 Hilisemate pretensioonide korral pakendi või toote osas võtab Müüja kauba tagastamisel arvesse rikutud pakendi / rikutud toote väärtuse vähenemise.

5. Toodete tagastamine ja tellimuse tühistamine

5.1 Ostjal on õigus 14 päeva jooksul arvates kauba saamisest kaup mittesobivuse korral tagastada või vahetada kaup sama hinnaväärtusega mingi muu toote vastu.

5.2 Tagastamiseks tuleb eelnevalt esitada Müüjale lepingust taganemise avaldus, mis on kättesaadav siin.

5.3 Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või tõestama, et on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

5.4 Kauba tagastab Ostja, teavitades sellest eelnevalt Müüjat.

5.5 Kui tagastatud kauba pakend või kaup on rikutud, võtab Müüja arvesse rikutud pakendi / rikutud toote väärtuse vähenemise.

5.6 Kauba tagastamisel on teatesse soovitav märkida arve number, Ostja nimi, arvelduskonto number ja kauba tagasisaatmise põhjus, et hõlbustada menetlemist ning tagada parema toote / teenuse osutamine.

5.7 Tagasimakse sooritab Müüja 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest, kuid mitte enne, kui Müüja on tagastatud kauba kätte saanud või Ostja on tõendanud, et on tagastatava kauba teele pannud. Ostjal on õigus taganemisõiguse kasutamise korral saada tagasi kõik tasud, ulatuses, milles puuduvad Müüjal pretensioonid, sh kauba kättetoimetamise kulu (kui see lisandus tellimusele). Kui Ostja ei ole teistsugust soovi avaldanud, tagastatakse raha samale pangakontole, millelt toimus tasumine.

5.8 Kui Ostja on valinud kõige kallima tarneviisi, kompenseeritakse kättetoimetamiskulu ulatuses, mis vastab Müüja poolt pakutud soodsaimale tasule antud kauba kättetoimetamiskohas.

5.9 Kui tagastatud toode on rikutud ja selle põhjus ei ole tingitud Rekap Spordiklubi OÜ-st  ja kui toodet on Ostja poolt kasutatud mittesihipäraselt, on -l Rekap Spordiklubi  õigus tasaarveldada tekitatud kahju.

5.10 Müüjal on õigus pidada kinni tagastatavast summast transpordikulu, mis kaasnes kauba Müüjale tagasisaatmisega Ostjast tuleneval põhjusel. Antud juhul on transpordikulu 4 €

5.11 Kui Ostja ei nõustu tasaarveldatud summaga, on Ostjal õigus taotleda sõltumatu eksperdi kaasamist kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemisele. Sõltumatu eksperdi kulud maksab see pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

5.12 Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohale toimetamist avatud (näiteks lutid, lutipudelid, hügieeni- ja kosmeetikatooted jne)

6.      Pretensiooni esitamise kord ja müügigarantii

6.1 Ostja poolt esitatud pretensioonile annab Müüja kirjaliku vastuse hiljemalt 15 päeva jooksul. Kui Müüja vajab vastamiseks lisaaega, teatab ta sellest Ostjale, tuues ära viivituse põhjuse ning uue vastamise tähtaja.

6.2 Müüja vastutab tarbijale müügi puhul müüdud asja (toote) lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale.

6.3 Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

6.4 Lisaks tarbija seadusest tulenevatele õigustele kehtib toodetele ka tootjagarantii (maaletooja). Garantii kasutamise tingimused on lisatud iga toote juurde, kui tootele on antud garantii.

6.5 Tootja ei vastuta:

– Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.
– Toote mittesihipärasest kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
– Toodete kasutusjuhendis märgitud hoolduse mittetegemisest tingitud vigastuste/puuduste eest.

6.6 Toote nõuetele mitte vastavusest teatada e-postile info@polespace.ee või telefonile +372 555 88 001.

6.7 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist, samuti toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode.

6.8 Pretensiooni korral kannab tagastuskulu esimesel kuuel kuul Müüja ja ülejäänud 1,5 aasta jooksul Müüja vaid juhul, kui pretensioon on põhjendatud ning tootja puudus tuvastatud.

6.9 Avastades toote mittesobivuse nõuetele, on Ostja kohustatud sellest teatama kahe kuu jooksul arvates puuduse tekkimisest. Toodet ei või puuduse ilmnemisel edasi kasutada.

7.      Ostja isikuandmete töötlemine

7.1 Rekap Spordiklubi OÜ kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

7.2 Rekap Spordiklubi OÜ edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

7.3 Rekap Spordiklubi OÜ saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

7.4 Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

8.    Muud tingimused

8.1  Rekap Spordiklubi OÜ ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Rekap Spordiklubi OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Rekap Spordiklubi OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.2 Rekap Spordiklubi OÜ  lahendab arusaamatused oma klientidega rahumeelselt ja läbirääkimiste teel.

8.3 Kui osapooled siiski ei leia sobivat lahendust, on mõlemal osapoolel õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametisse, tarbijavaidluste komisjoni või Harju Maakohtusse.

8.4 Müüja juhib Ostja tähelepanu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormile (nn ODR platvorm) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijast ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis. ODR platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/consumers/odr/